Radionice

Organizacija radionica

Teme radionica biraju se prema pojedinim odredbama  koje se nalaze u propisima, a koje obvezuju pravne subjekte na određene djelatnosti ili ispunjavanje propisanih obveza. Također, sadržaj radionice može biti osmišljen prema posebnom zahtjevu korisnika usluga. Odabir predavača vrši se prema stručnosti i iskustvu, a što je temeljni uvjet za postizanje kvalitete ponuđene usluge. Sadržaji radionica čine izlaganja i vježbe što polaznicima omogućuje uvježbavanje primjene dobivenih saznanja i informacija.

Neke od radionica:

  • Informacijska sigurnost u poslovanju
  • Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
  • Procjene ugroženosti u sustavu zaštite i spašavanja
  • Planovi zaštite i spašavanja
  • Analize rizika (tehničko tehnološki, opasne tvari, terorizam, elementarne nepogode i dr.)
  • Obrambene pripreme trgovačkih društava i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prijavite se!

Zainteresirani za više informacija?

Želite li o našim uslugama saznati više pošaljite nam upit!

Kontaktirajte nas!