Najave

Sigurnost Educa - novi programi
01. 09. 2017.
 •  
 •  

Novi programi u ponudi Sigurnost Educe

Tijekom jeseni 2017. godine ponuda programa edukacija koje izvodi Sigurnost Educa proširiti će se u nekoliko područja, a širi se ponuda i na novo područje – upravljačkih i komunikacijskih vještina.

U području sigurnosti i zaštite poslovanja:

 • dva verificirana programa usavršavanja i to iz područja korporativne sigurnosti i tehničke zaštite,
 • program o procjeni vjerodostojnosti ponašanja i otkrivanju laži
 • novi paketi programa posebno dizajnirani za financijske institucije,
 • novi paketi programa posebno dizajnirani za prodajne centre

U području pomorstva:

 • programi vezano za sigurnosnu zaštitu na brodu i u lukama odobreni u srpnju od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • u postupku smo dobivanja licence All Academy iz Švedske za program Marine Resource Management

U području upravljačkih i komunikacijskih:

 • unutarnje komunikacije na radnom mjestu
 • upravljanje emocijama i stresom
 • rad sa zahtjevnim klijentima

Više informacija o programima uskoro.