Radionice

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internet stranicama sigurnost-educa.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka ustanove Sigurnost Educa (dalje Ustanova) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Ustanovi ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internet stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih internet stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Ustanova se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih stranica.

Stranice sigurnost-educa.hr koriste tzv. kolačiće (en. cookies) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj stranica i koje preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika stranica sigurnost-educa.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi stranicama sigurnost-educa.hr i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, stranice sigurnost-educa.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika stranica sigurnost-educa.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Korisnik stranica sigurnost-educa.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg preglednika. Ustanova isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja stranica sigurnost-educa.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem stranica sigurnost-educa.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Ustanova se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih stranica. Ustanova može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Ustanovi. Ustanova će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Ustanove na zadovoljstvo korisnika. Ustanova se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Ustanova zadržava pravo izmjene sadržaja ovih stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Ustanova zadržava pravo promjena cijena pojedine usluge.

Ustanova zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na stranicama sigurnost-educa.hr.

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 01.03.2016. godine te su trajni dio obavijesti o izmjeni.