Najave

Marine Resource Management
09. 08. 2017.
  •  
  •  

Marine Resource Management – rujan 2017.

Prvi puta All Academy iz Švedske organizira edukaciju za predavače (facilitator trainig) za program izobrazbe Marine Resource Management.

Edukacija će se održati u srijedu 6.rujna 2017. godine u Sigurnost Educi, a sudjelovati će polaznici iz nekoliko većih pomorskih društava.

Ovaj program Marine Resouce Management priznat je i u Hrvatskoj odlukom Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture, te ga se smatra jednakovrijednim programima o rukovođenju, upravljanju posadom i unapređivanju timskog rada na brodu propisanim Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Više na sljedećem linku: https://allacademy.com/events/zagreb-06-september-2017/