Opasne tvari

Opasne tvari

Detalji

U području opasnih tvari i roba imamo u ponudi propisano osposobljavanje za sigurnosne savjetnike vezano za organizaciju prijevoza i prijevoz opasnih tvari, te nekoliko neformalnih programa o ispravnom i sigurnom rukovanju opasnim tvarima.

Sadržaj neformalnih programa usavršavanja u području opasnih tvari prilagoditi ćemo posebnim zahtjevima prema djelatnosti naručitelja, vrsti opasnih tvari i roba kojima se rukuje i opisu poslova polaznika programa. Ovakav pristup provodi se s ciljem pružanja upravo potrebnog na kvalitetan i stručan način.

Popis programa:

Prijavite se!

Zainteresirani za više informacija?

Želite li o našim uslugama saznati više pošaljite nam upit!

Kontaktirajte nas!