Edukacije

Edukacije

Područje sigurnosti i zaštite široko je i zahtjevno, a treba ga svaki poslovni subjekt neovisno o djelatnosti. Upravo zbog značaja i širine ovog područja naša Ustanova je, izuzev propisanih programa vezano za privatnu zaštitu, kreirala i provodi veći broj kraćih programa usavršavanja na kojima polaznici slušaju o posebnostima pojedinih procesa, postupaka ili sustava.

Detaljnije

Velika je količina opasnih tvari i roba koje se svakodnevno prevoze, skladište i koriste u različitim procesima. S obzirom na vrste opasnih tvari i moguće posljedice nestručnog rukovanja sve su veći zahtjevi za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem iz ovog područja. Naša Ustanova je osim propisanog osposobljavanja kreirala i nekoliko dodatnih neformalnih programa usavršavanja.

Detaljnije

Moderni brodovi, njihova posada i tehnološki sustavi zahtijevaju stalna usavršavanja i pohađanja programa izobrazbe, a kako bi se plovidba odvijala sigurno i uspješno za pomorce, brod i teret. Neprekidno raste potreba za posebnim znanjima i vještinama, te kao posljedica raste broj programa izobrazbe. Ustanova provodi nekoliko propisanih programa te programe po zahtjevu naručitelja.

Detaljnije